ΔΙΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Posted on Updated on

ΔΙΕΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Σεμινάριο
σχεδιασμένο για πολυάσχολους εργαζομένους
και άτομα, που επιθυμούν να μελετούν με
το δικό τους ρυθμό μάθησης
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Οικονομικό Τμήμα, Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής
Πολιτικής
ΑΙΤΗΣΗ:
k1700 – Έρευνα και Συμβουλευτική

:
http://ift.tt/1GaVnW5
Πληροφορίες:
http://ift.tt/1LyxBtN
Το
πρόγραμμα Έρευνας και Συμβουλευτικής
στην Ειδική Αγωγή, που διοργανώνεται
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οικονομικό
Τμήμα, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, έχει ως σκοπό
την θεωρητική και εμπειρική-ερευνητική
εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) φοιτητών,
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού,
ψυχολόγων, συνοδών ΑΜΕΑ, γονέων παιδιών
με αναπηρία και άλλων επιστημόνων με
συναφείς ειδικότητες στις σύγχρονες
τάσεις της Ειδικής Αγωγής και τον
εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται,
προκειμένου να είναι σε θέση να
διαχειριστούν με αξιοπιστία και
θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες
ατόμων με αναπηρίες σε παιδαγωγικο-διδακτική
και συμβουλευτική βάση.
Η
επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες
διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας,
ψυχολογικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων
και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης,
καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των
σύγχρονων στατιστικών (SPSS) μέσων που
απαιτεί η Ειδική Αγωγή.

Το πρόγραμμα
διενεργείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, που σημαίνει
πως ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος
για το ρυθμό μελέτης του υλικού, που
βρίσκεται αναρτημένο σε ειδική πλατφόρμα
του Πανεπιστημίου. Στο τέλος κάθε
ενότητας ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται
σε ειδικά διαμορφωμένο τεστ πολλαπλών
επιλογών, ενώ στο τέλος του προγράμματος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εργασία
σχετική με την ειδική αγωγή 5000 λέξεων
Η διάρκεια του
προγράμματος είναι 2 έτη και στο τέλος
του ο εκπαιδευόμενος πιστώνεται με 1300
διδακτικές ώρες
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1200 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
Οι ενότητες που θα
διδαχθούν είναι οι ακόλουθες:
Ενότητα
1η 

Τα
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στο εκπαιδευτικό σύστημα

Διάρκεια
ενότητας: 200 ώρες

(σε χρονικό διάστημα 3 μηνών)

Τι
είναι το ειδικό παιδί

Η
ένταξη των μειονεκτικών παιδιών στα
κανονικά σχολεία. Μορφές ένταξης.
Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες των
γονέων. Εμπειρίες οικογενειών που έχουν
παιδί με ειδικές ανάγκες Συμβουλευτική
και εκπαίδευση των γονέων. Πρόγραμμα
στήριξης για οικογένειες παιδιών με
ειδικές ανάγκες.

Παιδιά
με νοητική υστέρηση ή ανεπάρκεια

Ορισμός
νοητικής ανεπάρκειας – χαρακτηριστικά
της νοητικής ανεπάρκειας. Ταξινόμηση
ατόμων με νοητική ανεπάρκεια. Συχνότητα
της νοητικής ανεπάρκειας. Μορφές της
νοητικής ανεπάρκειας Αίτια της νοητικής
ανεπάρκειας. Διάγνωση της νοητικής
ανεπάρκειας. Η διαδικασία της διάγνωσης
Γενικές αρχές αγωγής εκπαιδεύσιμων.
Συνεργασία σχολείου και οικογένειας.
Προβλήματα στις οικογένειες των νοητικά
καθυστερημένων παιδιών Προγράμματα
και μέθοδοι διδασκαλίας των εκπαιδεύσιμων
παιδιών. Αναλυτικό πρόγραμμα – Εκλογή
της ύλης Διδασκαλία μαθημάτων των
εκπαιδεύσιμων παιδιών. Ανάλυση
περίπτωσης

Παιδιά
με αυτισμό

Η
έννοια του αυτισμού – χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του κλασσικού αυτισμού
Συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών
Αυτισμός και σωματικές παραμορφώσεις
Αυτισμός και διαταραχή στη λήψη τροφής.
Η νοημοσύνη των αυτιστικών παιδιών κατά
τα επόμενα εξελικτικά στάδια. Οι αισθήσεις
και το αυτιστικό παιδί. Η σεξουαλικότητα
του αυτιστικού παιδιού. Διάγνωση –
τεχνικές παρέμβασης. Κριτήρια διάγνωσης
αυτισμού. Βασικές διδακτικές αρχές του
αυτισμού. Συμβουλευτική των γονέων με
αυτιστικά παιδιά. Το πρόβλημα της
ενσωμάτωσης ή μη των αυτιστικών παιδιών
στα κανονικά σχολεία. Επαγγελματική
αποκατάσταση παιδιών με αυτισμό.
Θεραπευτικές μέθοδοι αυτιστικών παιδιών.
Ανάλυση περίπτωσης

Παιδιά
με μαθησιακές δυσκολίες

Ο
όρος μαθησιακές δυσκολίες. Γενικά
χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες Αιτιολογικοί παράγοντες.
Προβλήματα στην ανάγνωση των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες Δυσλεξία –
Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσλεξία.
Προβλήματα στη γραφή και στην ορθογραφία
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Βασικά
χαρακτηριστικά προβλήματα στα μαθηματικά
(δυσαριθμησία). Σημεία – ενδείξεις για
αναγνώριση παιδιών με πιθανά προβλήματα
στη μάθηση. (προσχολική ηλικία και πρώτες
τάξεις του Δημοτικού).Αντιμετώπιση των
μαθησιακών δυσκολιών. .Συμβουλευτική
γονέων. Παραδείγματα δυσλεξικών παιδιών.
Ανάλυση περίπτωσης

Κοινωνικές,
ψυχολογικές παράμετροι και εκπαιδευτικά
προγράμματα προσώπων με προβλήματα
όρασης

Έννοια
της τύφλωσης. Συχνότητα των οπτικών
δυσλειτουργιών. Χαρακτηριστικά ενός
παιδιού με προβλήματα όραση. Η αγωγή
του τυφλού παιδιού. Παράγοντες και
μορφές αγωγής του τυφλού παιδιού.
Βοηθητικά μέσα διδασκαλίας για τυφλούς
μαθητές. Το σύστημα Brail. Συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών με οπτική ανεπάρκεια.
Αντιδράσεις των παιδιών στην αναπηρία
τους. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
των παιδιών με ανεπάρκειες όρασης
Ψυχικές διαταραχές στα παιδιά με
ανεπάρκειες όρασης. Κοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών με ανεπάρκειες όρασης
Αντιμετώπιση των γονέων με παιδί με
προβλήματα όρασης.

Κοινωνικές,
ψυχολογικές παράμετροι και εκπαιδευτικά
προγράμματα προσώπων με προβλήματα
ακοής

Το
κωφό παιδί. Παιδιά με ακουστική ανεπάρκεια.
Συμπτωματολογία. Είδη βαρηκοΐας – Αίτια
βαρηκοΐας – κώφωσης. Η αγωγή του κωφού
παιδιού. Η αγωγή του λόγου. Μέθοδοι
επικοινωνίας και γλωσσικής διδασκαλίας
των κωφών / βαρήκοων παιδιών. Η ψυχολογία
των παιδιών με προβλήματα ακοής. Η στάση
των γονέων απέναντι στο βαρήκοο παιδί
τους. Η αγωγή του κωφού και κωφάλαλου.
Χρήσιμες συμβουλές στην τάξη.

Κοινωνικές,
ψυχολογικές παράμετροι και εκπαιδευτικά
προγράμματα προσώπων με κινητικά
προβλήματα

Παιδιά
με κινητικά προβλήματα – αναπηρίες. Η
εγκεφαλική παράλυση. Τα αίτια της
εγκεφαλικής παράλυσης. Ταξινόμηση
περιπτώσεων εγκεφαλικής παράλυσης
Διαταραχές που σχετίζονται με την
εγκεφαλική παράλυση. Τι συμβαίνει με
το παιδί που πάσχει από εγκεφαλική
παράλυση Η ελάχιστη εγκεφαλική
δυσλειτουργία. Κατηγορίες. Ψυχολογικά
χαρακτηριστικά των παιδιών με κινητικές
αναπηρίες. Τα στάδια προσαρμογής των
γονέων στην αναπηρία του παιδιού. Η
στάση των αναπήρων προς την ίδια την
αναπηρία τους. Δομή της προσωπικότητάς
τους. Η θέση του αναπήρου στην οικογένεια.
Αντιδράσεις των γονιών στη γέννηση ενός
αναπήρου παιδιού. Ειδικότερα η στάση
της μητέρας στη γέννηση ενός παιδιού
με κινητική αναπηρία. Αντιδράσεις των
αδερφών στη γέννηση ενός αναπήρου
αδερφού. Η ένταξη σε Προσχολικό και
Σχολικό επίπεδο. Οι εξελίξεις της
Παιδαγωγικής και ένταξης στη βασική
εκπαίδευση.

Διαταραχές
του λόγου και της ομιλίας

Αίτια
των διαταραχών του λόγου, συχνότητα.
Καθυστέρηση του λόγου – Επιβράδυνση της
γλωσσικής εξέλιξης. Τα πιθανά αίτια και
η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής
της γλωσσικής έκφρασης. Τραυλισμός,
είδη, διάγνωση, αναπτυξιακή πορεία
παιδιών με τραυλισμό. Πιθανά αίτια και
η θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού.
Δυσγραμματισμός, αίτια, διάγνωση,
θεραπεία παιδιών με δυσγραμματισμό.
Δυσαριθμία – Είδη δυσαριθμίας. Γλωσσικός
αρνητισμός (mutismus). Ταχυλαλία, αιτιολογία
και διάγνωση. Σιγματισμός. Δυσλαλία.
Γενικές θεραπευτικές αρχές της δυσλαλίας.
Αφασία – Δυσφασία. Αγωγή των διαταραχών
του λόγου. Προτάσεις θεραπείας των
διαταραχών του λόγου.

Συμπτώματα
και χαρακτηριστικά των παιδιών με
προβλήματα συμπεριφοράς

Κατάλογος
συμπτωμάτων. Η οργάνωση των Ειδικών
κέντρων και τμημάτων. Διδακτικές –
παιδαγωγικές αρχές. Παροδικές
ψυχικές-ψυχολογικές διαταραχές των
παιδιών.

Διάσπαση
της προσοχής- Υπερκινητικότητα. Το
υπερκινητικό παιδί

Φυσιολογική
και παθολογική υπερκινητικότητα και
διάσπαση της προσοχής. Συμπτώματα της
υπερκινητικότητας. Αιτιολογία της
υπερκινητικότητας. Διάγνωση της
διαταραχής ελλειμματικής προσοχής με
ή χωρίς υπερκινητικότητα. Πορεία της
διαταραχής της υπερκινητικότητας και
πρόγνωση. Αντιμετώπιση του προβλήματος.
Πρακτικές οδηγίες για δασκάλους με
υπερκινητικά παιδιά. Δομή της σχολικής
τάξης και πρόγραμμα μαθημάτων. Ανάλυση
περίπτωσης.

Χαρακτηριστικά
παιδιών με συναισθηματικά προβλήματα

Η
κλινική εικόνα και τα διαγνωστικά
κριτήρια της εναντιωτικής προκλητικής
διαταραχής. Πιθανά αίτια της εναντιωτικής
προκλητικής διαταραχής. Η διάγνωση και
η θεραπευτική αντιμετώπιση της
εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής.
Διαταραχή διαγωγής, κλινική εικόνα.
Πιθανά αίτια της διαταραχής της διαγωγής
(βιολογικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί
παράγοντες). Τα προβλήματα που συνοδεύουν
η διαταραχή της διαγωγής

Χαρακτηριστικές
περιπτώσεις παιδιών με ψυχολογικά
σύνδρομα

Σύνδρομα
που σχετίζονται με τη νοητική καθυστέρηση
Σύνδρομο Down. Σωματικά χαρακτηριστικά
παιδιών με σύνδρομο Down. Διδακτικές αρχές
της διδασκαλίας παιδιών με σύνδρομο
Down. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και
τρόποι διδασκαλίας της ανάγνωσης παιδιών
με σύνδρομο Down – Κατανόηση των προτάσεων.
Η διδασκαλία της γραφής παιδιών με
σύνδρομο Down. Το αυτιστικό σύνδρομο.
σύνδρομο του Edwards. Σύνδρομο του Patau, του
Katzenaugen, Τρισωμίας 8 Σύνδρομο 4b των
wolf-Hlrschhorn Σύνδρομο νιαουρίσματος της
γάτας και σύνδρομο 18ρ Σύνδρομο Klinefelt.
Σύνδρομο ΧΨΨ, σύνδρομο τριπλό Χ (ΧΧΧ),
σύνδρομο Turner. Σύνδρομα παραμορφώσεων
και ατελούς εξελίξεως (σύνδρομο Αpert,
Crouzon, Noonan, Carpenter). Σύνδρομα παραμορφώσεων
και εξελικτικών ανωμαλιών που οφείλονται
σε πολυγενετικούς παράγοντες (σύνδρομο
Brachman-de Lange, Goldenhar, Prader¬will). Σύνδρομα
παραμορφώσεων και εξελικτικών ανωμαλιών
που οφείλονται σε εξωγενείς
παράγοντες(σύνδρομο του αλκοόλ, της
ερυθράς, του καπνίσματος, της ηρωίνης).
• Μυξοιδηματική ιδιωτεία. Κρετινισμός.
Υδροκεφαλία.

Τα
χαρισματικά ή προικισμένα παιδιά

Το
προφίλ των προικισμένων και ταλαντούχων
παιδιών στη σχολική τάξη. Διαχρονικές
περιγραφές του χαρισματικού παιδιού.
Αναγνώριση των χαρισματικών παιδιών.
Τι δυσχεραίνει την αναγνώριση των
χαρισματικών παιδιών. • Διαφορές φύλου
και χαρισματικότητα. Επιτάχυνση και
προγράμματα εμπλουτισμού
Πολυαναπηρίες
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

Διάρκεια
ενότητας: 100 ώρες
(σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών)

Ανάλυση
εννοιών

Ο
Ορισμός της ψυχομετρίας και η διαφοροποίηση
της από την ψυχολογική -εκπαιδευτική
αξιολόγηση. Ορισμός ψυχομετρικών οργάνων
οπό τον τρόπο συγγραφής των ερωτήσεων:
Ερωτηματολόγια. Σύντομα Ερωτηματολόγια
(checklists). Κλίμακες (scales). Συστοιχίες
ψυχομετρικών οργάνων. Ορισμός ψυχομετρικών
οργάνων από τον τρόπο χορήγησής τους.
Ατομικά ή ομαδικά χορηγούμενα ψυχομετρικά
όργανα. Η Στάθμιση των ψυχομετρικών
οργάνων. Η Σημασία της στάθμισης.
Δειγματοληπτικά σφάλματα
Διαδικασία
Διάγνωσης-Διαφοροδιάγνωσης

Κλίμακες
για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών

Denver
Developmental Screening Test (D.D.S.T.). (Αναπτυξιακή
Ανιχνευτική Δοκιμασία, των Frankenburg &
Dodds, 1967). Έκθεση καταγραφής αναπτυξιακών
δεξιοτήτων (Σχέδιο MEMPHIS). Griffiths test.
Εξελικτικές κλίμακες του Gesell. Οι κλίμακες
νοητικής και κινητικής εξέλιξης της
Bayley. (για παιδιά από 2 μηνών έως 3-12 ετών).
Οι κλίμακες του Sheridan. Τεστ ζωγραφικής
ενός ανθρώπου της Goodenough. Bender Gestall test
(οπτικό – κινητικό). Αναθεωρημένο τεστ
οπτικής διατήρησης του Benton. Εξελικτικό
τεστ οπτικής αντίληψης της Μ. Frostig
Vineland Social Maturite Scale του Doll. Η σειρά κλιμάκων
του Wechsler Παραδείγματα: Πως χρησιμοποιούμε
το Denver test. Η πορεία της εξέτασης Ερμηνεία
των αποτελεσμάτων Γλωσσάριο.

Οι
μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική
ηλικία

Η
συχνότητα εμφάνισης των μαθησιακών
δυσκολιών στη σχολική ηλικία. Η
Ψυχοπαιδαγωγική διαγνωστική αξιολόγηση
των μαθησιακών δυσκολιών. Προγράμματα
παρέμβασης στο Μαθησιακό και Ψυχοκοινωνικό
Τομέα. Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών
Μάθησης (Παρασκευόπουλος κ.ά., 2000) Σκοπός
του ΑθηνάΤεστ. Τι είναι το ΑθηνάΤεστ Σε
τι χρησιμεύει το ΑθηνάΤεστ. Ποιες ηλικίες
παιδιών καλύπτει το ΑθηνάΤεστ. Εξεταστικό
υλικό του ΑθηνάΤεστ. Θεωρητική βάση του
ΑθηνάΤεστ. Πολυθεματικό τεστ – Προκριματικό
τεστ. Ενδο-ατομικής αξιολόγησης τεστ.
Περιγραφή των κλιμάκων του ΑθηνάΤεστ.
Ι. Νοητική ικανότητα. ΙΙ. Άμεση μνήμη
ακολουθιών. ΙΙΙ. Ολοκλήρωση ελλιπών
παραστάσεων. Ι V. Γράφο-φωνολογική
ενημερότητα. V. Νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα.
Γενικές οδηγίες και προϋποθέσεις για
τη χορήγηση και τη. βαθμολόγηση του
ΑθηνάΤεστ. Το «σκηνικό» της εξέτασης.
Η «ατμόσφαιρα» της εξέτασης. Προετοιμασία
του εξεταστή για τη χορήγηση και τη.
βαθμολόγηση του τεστ. Τα ατομικά στοιχεία
του παιδιού. Παραδείγματα για άσκηση.
Ανώτερο όριο χορηγούμενων ερωτήσεων.
Καταγραφή και βαθμολόγηση των απαντήσεων.
Το τεστ μπορεί να χορηγείται τμηματικά.
Σειρά χορήγησης των κλιμάκων. Το
εξεταστικό υλικό να είναι πλήρες και
σε καλή κατάσταση. Υλικό που διατίθεται
από τον εκδότη. Υλικό που πρέπει να
εξεύρει ο ίδιος ο εξεταστής.
Συμπληρωματικό-ενημερωτικό υλικό.
Πλήρης, βραχεία και επιλεκτική χορήγηση
των κλιμάκων. Ψυχοπαιδαγωγική αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων του ΑθηνάΤεστ.
Αναπτυξιακά πηλίκα: Οι πέντε διαγνωστικές
κατηγορίες. Αναπτυξιακές ηλικίες: Το
επίπεδο ωριμότητας του παιδιού.
Αναπτυξιακές ηλικίες και διαγνωστικές
κατηγορίες. Τεστ αναγνωστικής ικανότητας
για παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού (Πανοπούλου
– Μαράτου κ.ά., 1985). Τεστ αξιολόγησης
αναγνωστικών δεξιοτήτων (Βάμβουκας,
1994) Τεστ αριθμητικής ικανότητας (Γεώργας
& Καρύδη, 1993).

Ερωτηματολόγια
για την αξιολόγηση των προβλημάτων
συμπεριφοράς των μαθητών. 

Ελληνική
Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV (Κλίμακα
για γονείς και εκπαιδευτικούς) Οι
δοκιμασίες προκριματικής αξιολόγησης
Περιγραφή
της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ.
Ερωτηματολόγιο
του Rutter.

Ερωτηματολόγιο
του Achenbach
.
Ερωτηματολόγιο
Ενδο-προσωπικής και Δια- προσωπικής
προσαρμογής (ΕΔΕΠ).
Η
Αξιολόγηση του Παιδικού Ιχνογραφήματος
Γενικά
στοιχεία αξιολόγησης των σχεδίων στα
παιδιά. Το τεστ της οικογένειας. Λίστες
Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων. Διαγνωστική
αξιολόγηση του παιδιού στον Ψυχοκοινωνικό
Τομέα (διαπροσωπικό και ενδοπροσωπικό).
Παρεμβατικό πρόγραμμα. Συνάντηση με
γονείς (Έντυπο ιστορικού). Λίστες βασικών
δεξιοτήτων. Φύλλο ανάλυσης έργου
προγράμματος. Φύλλο καταγραφής προόδου
μαθητή. Ερωτηματολόγιο για τον προφορικό
λόγο. Λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων
Φύλλο άμεσης παρατήρησης μαθητήτριας

ΕΝΟΤΗΤΑ
3Η: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

Διάρκεια
ενότητας: 100 ώρες
(σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών)

Η
επαγγελματική προετοιμασία των ατόμων
με ειδικές ανάγκες: Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής

Το
πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εναλλακτικές
μορφές απασχόλησης για άτομα με ειδικές
ανάγκες: Ευρωπαϊκή εμπειρία. Η εφαρμογή
εναλλακτικών μορφών απασχόλησης για
άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη.
Η πολιτική του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης
εργοδοτών για την απασχόληση ατόμων με
ειδικές ανάγκες,. Γ. Πρόγραμμα επιχορήγησης
εργοδοτών και νέων ελευθέρων επαγγελματιών
για την. εργονομική διευθέτηση του χώρου
εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες..
Δ. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
ατόμων με ειδικές ανάγκες.. Παροχές από
προνομιακούς οργανισμούς για όλα τα
είδη αναπηρίας. Παροχές από προνομιακούς
οργανισμούς σε είδος για όλα τα είδη
αναπηρίας. Παροχές σε προσωπικές
υπηρεσίες για όλα τα είδη αναπηρίας.
Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για
όλα τα είδη αναπηρίας. Πρόσβαση στην
απασχόληση, στην εκπαίδευση για όλα τα
είδη αναπηρίας. Προβλήματα απασχόλησης
των ατόμων με αναπηρίες – επαγγελματική
συμβουλευτική. Εργασιακή ενσωμάτωση
των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Η
επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη
των ατόμων με ειδικές ανάγκες -Άτομα με
κινητικές αναπηρίες (Εγκεφαλική παράλυση,
νευρομυϊκή διαταραχή, Δισχιδής ράχη,
Μυοπάθειες – Μυϊκή δυστροφία).

Άτομα
με σωματικές αναπηρίες στα εκπαιδευτικά
πλαίσια. Προβλήματα της εκπαίδευσης
των σωματικά αναπήρων. Επαγγελματική
και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων
με σωματικές αναπηρίες. Η εργασία μέσα
στο σχολείο.. Η προσομοίωση της εργασίας
στο σχολείο.. To σύστημα «Μερική φοίτηση
– Μερική εργασία».. Η εκπαίδευση μέσα
στον εργασιακό χώρο. Η μαθητεία.

Η
επαγγελματική προετοιμασία των ατόμων
με προβλήματα όρασης

Έρευνες
για τα άτομα με δυσκολίες όρασης

Η
επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη
των ατόμων με ειδικές ανάγκες – Άτομα
με προβλήματα ακοής

Η
Ειδική Αγωγή για τα άτομα με προβλήματα
ακοής. Ιστορική επισκόπηση. Εξέλιξη –
Τάσεις

Η
εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα
ακοής στην Ελλάδα. Γενικά χαρακτηριστικά
κωφών και βαρήκοων. H γλώσσα των κωφών.
Οι Εξελίξεις στην εκπαίδευση στην
κατάρτιση και στον επαγγελματικό
προσανατολισμό. Η επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα
Έρευνες που αφορούν άτομα με προβλήματα
ακοής.

Η
επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη
των ατόμων με ειδικές ανάγκες – Άτομα
με δυσκολίες μάθησης

Τα
άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
και ο Επαγγελματικός τους Προσανατολισμός:
Θεωρητικό Πλαίσιο. To ψυχολογικό πορτραίτο
των ατόμων με ΕΕΑ. Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες, Επαγγελματική Κατάρτιση και
Αποκατάσταση. Ένα προτεινόμενο μοντέλο
για την επαγγελματική αποκατάσταση των
ατόμων με ΕΕΑ. Έρευνες για άτομα με
δυσκολίες μάθησης. Πληροφόρηση και
συμβουλευτική μέσω του θεσμού του
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Εμπλοκή και αναγνώριση των κλίσεων, των
ικανοτήτων και των αξιών των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες. Ενημέρωση και
συμβουλευτική των οικογενειών των
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα
προβλήματα, τις ικανότητες και τις
ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες.

Η
επαγγελματική προετοιμασία και ένταξη
των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Υψηλά
Λειτουργικοί Αυτιστικοί Μαθητές και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Συμβουλευτική
σε θέματα που άπτονται του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού των
εφήβων με αναπτυξιακές -εξελικτικές
δυσλειτουργίες. Ο θεσμός του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και οι
υψηλά λειτουργικοί αυτιστικοί μαθητές.
Υπηρεσίες και Λειτουργοί Συμβουλευτικής
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
στην Εκπαίδευση. Έρευνες που αφορούν
αυτιστικούς μαθητές. Στελέχωση των
υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού
προσανατολισμού με ειδικευμένο προσωπικό.
Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας
για τη συμβουλευτική στήριξη και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό των
μαθητών με σύνδρομο Asperger. Δημιουργία
υπηρεσιών μεταπαρακολούθησης αποφοίτων.
Εμπλοκή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων,
αξιών, προτιμήσεων και ικανοτήτων των
υψηλά λειτουργικών αυτιστικών μαθητών
στις διαδικασίες συμβουλευτικής και
επαγγελματικού προσανατολισμού με τη
χρήση κατάλληλων ψυχοδιαγνωστικών
εργαλείων.

ΕΝΟΤΗΤΑ
4Η: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
(ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ Η ΜΗ) ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διάρκεια
ενότητας: 100 ώρες
(σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών)

Προβλήματα
σχολικής προσαρμογής των παιδιών

Το
παιδί με χαμηλές επιδόσεις: Σχολική
αποτυχία. Βλάβες στο κεντρικό σύστημα:
Ο αρχικός πυρήνας πολλών διαταραχών.
Το αδέξιο – άγαρμπο παιδί. Το παιδί που
δυσκολεύεται να μάθει να διαβάζει
(δυσλεξία) Δυσκολίες προσαρμογής στο
σχολείο Πώς αποτυγχάνουν τα παιδιά Τα
παιδιά με υποεπίδοση. Το παιδί που
αρνείται να πάει στο σχολείο: Σχολική
φοβία Τυπικές αντιδράσεις του
σχολειοφοβικού παιδιού Ποια παιδιά
κινδυνεύουν να πάθουν σχολική φοβία
Πως μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί με
σχολική φοβία. • Το παιδί που το σκάει
από το σχολείο.

Προβλήματα
οικογενειακής προσαρμογής του
παιδιού

Προβλήματα
ύπνου: Ελάσσονες διαταραχές του ύπνου.
Νυχτερινοί εφιάλτες και ενύπνιοι τρόμοι.
Τα όνειρα των παιδιών. Φόβος για το
σκοτάδι. Ενούρηση και θεραπεία της.
Εγκόπριση και θεραπεία της. Ερωτηματολόγιο
ύπνου

Προβλήματα
ψυχικής έντασης

Ορισμένες
«κακές συνήθειες» των παιδιών. Η
ονυχοφαγία. Το πιπίλισμα του αντίχειρα.
Τα τικ. Άγχος και στρες: ψυχοσωματικές
ασθένειες. Φοβίες. Φυσιολογικοί φόβοι
και νευρωσικά άγχη. Παιδικοί φόβοι:
Αναπτυξιακές τάσεις. Πώς να βοηθήσουμε
το παιδί να ξεπεράσει τους φόβους του.

Το
άγχος του αποχωρισμού

Το
εξαρτημένο παιδί και οι τυπικές του
αντιδράσεις. Η διαδικασία της προσκόλλησης
και τα στάδιά της. Ο αποχωρισμός του
παιδιού από τους γονείς του. Το κακομαθημένο
παιδί. Το παιδί του διαζυγίου. Το
υιοθετημένο παιδί. Προβλήματα συμπεριφοράς
των παιδιών και αίτια αυτής της
συμπεριφοράς Διδακτικές ενέργειες.
Αντιμετώπιση
των προβλημάτων συμπεριφοράς.
Το
επιθετικό παιδί. Η επιθετικότητα ως
ένστικτο. Η επιθετικότητα ως μαθημένη
συνήθεια. Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
της παιδικής επιθετικότητας. Επιθετικότητα
στην οικογένεια. Επιθετικότητα στο
σχολείο. Μορφές επιθετικής συμπεριφοράς
στα παιδιά. Θεραπεία της παιδικής
επιθετικότητας
ΕΝΟΤΗΤΑ
5Η : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ολιστική Εκπαιδευτική Προσέγγιση

Εξατομικευμένη Διδασκαλία

Βιωματική Μάθηση

Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία

Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση

Διαθεματική Διδασκαλία

Σχέδια δράσης (project)
για την Ειδική Αγωγή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 100 ώρες
(σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών)

ΕΝΟΤΗΤΑ
6Η: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

Διάρκεια
ενότητας: 100 ώρες
(σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών)
Η έννοια του κοινωνικού
αποκλεισμού αποδεσμεύτηκε από την
περιοριστική οικονομική θεώρηση, που
συνήθως ελάμβανε παλαιότερα και ήδη
από τη δεκαετία του ΄60 συμπεριέλαβε την
αποστέρηση κοινωνικών ευκαιριών και
αγαθών, όπως η ασφάλεια, η συμμετοχικότητα,
η εκπαίδευση, η υγεία κ.λπ. (Rosenfeld &
Tardieu, 2000). Σήμερα περιγράφει την εμπειρία
της άρνησης εκ μέρους μιας κυρίαρχης
κουλτούρας, ιδεολογίας ή ομάδας να
πιστοποιήσει το δικαίωμα ατόμων ή
κοινωνικών μορφωμάτων στην πρόσβαση
υπηρεσιών, πληροφοριών, εργασίας,
ασφάλισης ή γνώσεων και κατ’ επέκταση
την αδυναμία ατόμων ή ομάδων να
εξασφαλίσουν κοινωνική αποδοχή και
αυτοσεβασμό (Duffy, 1995, Klasen, 1999, Sen, 1999). Ο
αποκλεισμός, επομένως, μπορεί να νοηθεί
ως αλληλεπίδραση ατόμων ή ομάδων, κατά
την οποία οι κοινωνικά ευρωστότεροι
συνειδητά ή λόγω αδιαφορίας και
παραπλανητικών ή λανθασμένων πολιτικών
διοχετεύουν τους κοινωνικούς πόρους
συστηματικά σε ένα τμήμα της κοινωνίας
και περιθωριοποιούν τους υπόλοιπους
Αν και μερίδιο για τον
κοινωνικό αποκλεισμό ενδεχομένως να
έχουν οι ίδιες οι αποκλειόμενες ομάδες,
εντούτοις η ευθύνη βαρύνει την κοινωνία,
γιατί εν ολίγοις αφαιρεί δικαιώματα
από πρόσωπα για να τα μετατρέψει σε
προνόμια που απευθύνονται στην ολιγαρχία.
Εξάλλου, ο λειτουργικός ρόλος της
κοινωνίας είναι εξ ορισμού η ενσωμάτωση,
η αποδοχή και η ίση αντιμετώπιση όλων
των μελών της και όλων αυτών που έχουν
προκρίνει να γίνουν μέλη της. Ο κοινωνικός
αποκλεισμός δεν αίρεται απλώς από την
απαίτηση για συμμετοχή στα δρώμενα και
τις αποφάσεις, αλλά και από την νομοθετική
και ουσιαστική διασφάλιση του δικαιώματος
για συμμετοχή
Στην ενότητα αυτή θα
εξετάσουμε τους τρόπους περιθωριοποίησης
των ατόμων με αναπηρία και θα συζητήσουμε
κριτικά τις ευρωπαικές και εθνικές
πολιτικές ενσωμάτωσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ
7Η: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Διάρκεια
ενότητας : 100 ώρες
(σε
χρονικό διάστημα 2 μηνών)

Αν και τα στατιστικά καταδεικνύουν
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αμεα
στερείται ευκαιριών μόρφωσης η ψηφιακή
επανάσταση και η τελεκπαίδευση προσφέρουν
μοναδικές δυνατότητες για την άρση του
εκπαιδευτικού αποκλεισμού. Η συμμετοχή
σε παρόμοια προγράμματα καταπολεμά τον
αναλφαβητισμό, αναπτύσσει τις δεξιότητες,
την αυτοπειθαρχία και την ικανότητα
προγραμματισμού, οργάνωσης και διατήρησης
του χρόνου. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν
να ανακαλύψουν το δικό τους ρυθμό μάθησης
και να αξιοποιήσουν τις ατέλειωτες ώρες
αδράνειας, στις οποίες ήταν καταδικασμένα,
εξασκώντας παράλληλα τις επαγγελματικές
προτιμήσεις τους. Τα παραπάνω ενισχύουν
τα κίνητρα για μάθηση, βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής, ενδυναμώνουν τη συμμετοχή
στο κοινό όραμα της εκπαίδευσης και
στέκονται αρωγοί στην κοινωνική
ενσωμάτωση.

Η φαντασία απογειώνεται επειδή το
διαδίκτυο και η συμμετοχή σε εικονικές
κοινότητες μεταφέρει τα αμεα από το
«εδώ και τώρα» στην περιοχή του συμβολισμού
και της αφαιρετικής σκέψης. Συμβολικές
δραστηριότητες, όπως η φροντίδα ενός
εικονικού οικόσιτου ζώου, η ενασχόληση
με ψηφιακές οικογένειες, η κατασκευή
και οργάνωση κόσμων και πολιτισμών, τα
παιχνίδια και οι διαδικτυακές ευκαιρίες
ψυχαγωγίας αποσπούν το ανάπηρο άτομο
από το περιθώριο και τη ρουτίνα της
καθημερινότητας παρέχοντας τρόπους
και μέσα για να συμμετέχει επώνυμα ή
ανώνυμα, ατομικά ή ομαδικά σ’ ένα
κοινωνικό κεφάλαιο του διαδικτύου, που
σταδιακά θα καταλαμβάνει ολοένα και
μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας
των ανθρώπων.

Δεδομένου ότι τα μέχρι στιγμής κρατικά
μέσα επιδοματικής πολιτικής δεν ήρκεσαν
ή δεν αποσκοπούσαν στην ενσωμάτωση και
κοινωνική επανένταξη, το διαδίκτυο
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία
κοινωνικοποίησης μέσω της προσωπικής
ενδυνάμωσης και ενασχόλησης. Η κοινωνία,
σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της,
παρουσιάζει στην οθόνη του υπολογιστή
και δίνει την ευκαιρία στον ανάπηρο,
δια της ανακαλυπτικής μεθόδου και της
διερευνητικής μάθησης να ανοιχτεί με
το δικό του προσωπικό ύφος στον κόσμο.

Το Ίντερνετ, οι μηχανές
αναζήτησης, οι κοινότητες μάθησης, οι
εγκυκλοπαίδειες τύπουWikepedia,
οι ομάδες συζητήσεων, η ηλεκτρονική
αλληλογραφία και τα fora συζητήσεων,
τα εξειδικευμένα portals,
οι υπηρεσίες υγείας και ενημέρωσης, η
πρόσβαση σε νόμους και στον κοινωνικό
διάλογο αποτελούν ένα θαυμαστό πεδίο
πληροφόρησης, το οποίο αν και αυτονόητο
για τα μη ανάπηρα άτομα ήταν πάντα
περίκλειστο για τα αμεα. Οι έννοιες της
αυτονομίας, της αυτεπάρκειας και της
συμμετοχής στον 21ο αιώνα είναι
συνυφασμένες με την πληροφορία. Μέσα
από το διαδίκτυο ο ανάπηρος μπορεί να
μάθει τα δικαιώματά του, να συμβουλευτεί
για νομικά ζητήματα, να συζητήσει για
την κοινωνική δικαιοσύνη, να συνδιαμορφώσει
τις κοινωνικές αξίες, να κατοχυρώσει ή
και να αποκρύψει τις ιδιαιτερότητες
και τη διαφορετικότητά του, να συνομιλήσει
με τους ιθύνοντες, να συγκρίνει, να
αξιολογήσει, να επικρίνει ή να ενώσει
τις δυνάμεις του με συμπάσχοντες και
ενδιαφερόμενους, να αποκτήσει κοινωνική
ταυτότητα, συλλογική εμπειρία, κοινή
γνώση, αποδοχή και να ενισχύσει σε εύρος
και βάθος τα κοινωνικά του δίκτυα.

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και
η εξάπλωση του διαδικτύου δίνει το
δικαίωμα σε όλους να ενσωματωθούν στη
νέα κοινωνία. Άλλωστε, η πρόσβαση στην
πληροφορία αποτελεί αναμφισβήτητο
δικαίωμα όλων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
στη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την
Κοινωνία της Πληροφορίας (2007), «Το
διαδίκτυο πρέπει να είναι πλήρες
προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία και
στους ηλικιωμένους………. Όλες οι
ιστοσελίδες θα πρέπει να πληρούν τις
διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητας.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται
το ανθρώπινο δικαίωμα της επιλογής και
στα άτομα που εντάσσονται σήμερα στις
λεγόμενες « κοινωνικά ευαίσθητες
ομάδες».


ΕΝΟΤΗΤΑ
8Η: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διάρκεια
ενότητας: 200 ώρες.
(σε
χρονικό διάστημα 3 μηνών)
Οι ενότητες που θα
διδαχθούν είναι:
Περιγραφική Στατιστική
Σύγκριση μέσων όρων
(t-test, ANOVA, ANCOVA, μη
παραμετρικά στατιστικά
)
Συσχέτιση (
Correlation, Regression, Factor Analysis,
Δείκτες Αξιοπιστίας)
Τεχνικές
κατασκευής ερωτηματολογίων
Τεχνικές
Συνέντευξης
Τεχνικές και
είδη παρατήρησης
Σύγχρονες μέθοδοι
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
Δεοντολογία
έρευνας
Σχεδιασμός
Έρευνας

ΕΝΟΤΗΤΑ
9Η: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διάρκεια
ενότητας: 300 ώρες

(σε
χρονικό διάστημα 6μηνών)
Η εργασία, με μέγιστο
μέγεθος 5000 λέξεων, μπορεί να είναι
εμπειρική ή κριτική ανάλυση βάσει
βιβλιογραφίας και πρέπει να πληροί όλα
τα κριτήρια δημοσίευσης μιας ερευνητικής
εργασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί
στην προηγούμενη ενότητα. Η δημοσίευση
σε επιστημονικό περιοδικό αφορά μόνο
τις άριστες εργασίες και η συμμετοχή
στην ημερίδα είναι προαιρετική, αλλά
χρήσιμη για τον εμπλουτισμό του
βιογραφικού των εκπαιδευομένων, αποτελούν
δε μία αποκλειστική ιδιαιτερότητα του
σεμιναρίου

from Blogger http://ift.tt/1LPsAZP
via IFTTT

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s